top of page
  • Writer's pictureSantos Robles

Quantes hores tenc per anar a votar?

El 9 de juny se celebren les eleccions al Parlament Europeu més decisives dels últims temps. Els nostres drets, la pau i l'estabilitat de tot el continent estan en joc.


Pot succeir que el diumenge 9 de juny hagis de treballar i és possible que la teva jornada laboral coincideixi totalment o parcialment amb l'horari de les votacions. Però això no impedeix que puguis anar a votar. Tens dret a anar a votar durant la teva jornada laboral, tal com estableix l'article 37 de l'Estatut dels Treballadors, sempre que la teva jornada coincideixi, almenys en 2 hores amb l'horari de les votacions.


La pregunta que ens feim és quantes hores tenc per anar a votar?


L'horari de les votacions és de 9:00 a 20:00


Tot i que el teu conveni col·lectiu podria ser més favorable, en general seria el següent:

  • Si coincideixen menys de 2 hores, no tens dret a permís.

  • Si coincideixen entre 2 i 4 hores, tens dret a 2 hores per anar a votar.

  • Si coincideixen 4 hores o més, tens dret a 4 hores per anar a votar.


Important:

  • Aquest permís és retribuït. És a dir, que seguiràs cobrant les hores que vagis a votar.

  • Has d'avisar amb antelació perquè la teva empresa es pugui organitzar.

  • Has de demanar un justificant d'haver anat a votar per si t'ho demana la teva empresa.


¿Cuántas horas tengo para votar?
4 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentare


bottom of page