top of page

Quotes

La quota d'afiliació depèn dels ingressos bruts anuals de l'afiliada o l'afiliat.

Hi ha tres tipus de quota: l'estàndard, la reduïda i la zero.

L'estàndard, per als qui tenen uns ingressos superiors al Salari Mínim Interprofessional (SMI). La reduïda per als que tinguin uns ingressos entre el 50% i el 100% de l'SMI. I la “zero” per als que tinguin uns ingressos de menys del 50% de l'SMI.

La quota es paga trimestralment mitjançant rebut domiciliat al compte bancari de l'afiliat o afiliat.

Si necessites pagar per un altre mitjà o amb una altra periodicitat, si us plau, contacta amb nosaltres.

Quotes d'afiliació aprovades a la II Assemblea General (aplicables a partir de l'1-01-2020)

Tipo de cuota
Cuota Mensual
Ingresos anuales
Cero
0 €
Menos de 7.000 €
Estándar
10,50 €
Más de 14.000 €
Reducida
6,00 €
Entre 7.000 y 14.000 €
bottom of page